Brannbeskyttende glass

brannbeskyttende glass

Brannbeskyttende glass

For noen år siden var brannvern ensbetydende med tette, ugjennomsiktige konstruksjoner i stål og betong, men i dag får man glass som gir effektivt brannvern.


Brannbeskyttende isolerglass kan enten forhindre røyk- og brannspredning (Brannklasse E), eller ytterligere forhindre varmestråling (klasse EI) i kortere eller lengre tid, avhengig av isolerglassets oppbygging. Brannbeskyttende isolerglass klassifiseres etter brannmotstandsevne (E, EW eller EI) og tallet (minuttangivelsen) angir funksjonstiden.
Din Glassmester kan levere brannbeskyttende glass. Disse kan også kombineres med andre glasstyper i isolerglass.


Se produktinformasjon hos Pilkington: Brannvernglass.