Sikkerhetsglass

SIKKERHETSGLASS

Det finnes et variert tilbud i markedet av sikkerhetsglass, som gir personsikkerhet, og sikringsglass som sikrer verdier.

Din Glassmester leverer et utvalg sikkerhetsglass. Kontakt oss nå!


FORDELER MED SIKKERHETSGLASS

 • Økt sikkerhet og trygghetsfølelse
 • Kreative og spennende designmuligheter
 • Beskytter mot hærverk
 • Beskytter mot innbrudd – forhindrer eller forsinker innbruddsforsøk
 • Motstår gjentatte slag med tunge objekter (eksempel murstein, hammer o.l.)
 • Et stort utvalg av designmuligheter (nesten alle glass kan leveres i herdet utgave)
 • På grunn av glassets styrke gir det økte muligheter for arkitekter og byggmestere angående bruk av glass i bygg
 • Kan benyttes til vinduer, rekkverk, interiør, fasader, bygninger eller butikker med synlige og verdifulle ting
 • Når et herdet glass knuser, blir det granulert til mange småbiter. Dette minimerer risikoen for alvorlige kuttskader.
 • Bygninger/butikker: tykkelse og sikringsgrad avhenger av hva glasset skal sikre, hvor stor risiko, og den estimerte tiden det vil ta for en tyv å bryte seg inn
 • Gir en viss grad UV beskyttelse

Privat bruk:  vinterhager, dører, vinduer, takvinduer
Kommersiell bruk:  glasstak, vinduer, glassystemer, glassgulv, glasstrapp, innvendige skillevegger, rekkverk, atrium

Det finnes et variert tilbud i markedet av både sikkerhets- og sikringsglass, som gir hhv. personsikkerhet og sikrer verdier. Bruk av sikkerhets- og sikringsglass endrer ikke glassets energimessige egenskaper vesentlig i forhold til vanlig 2-lags isolerglass. Nesten alle isolerglass med sikkerhets- og sikringsglass kan også oppfylle funksjoner som energisparing, solavskjerming og lydisolering.


 

sikkerhetsglass

FORSKJELLEN PÅ HERDET OG LAMINERT GLASS

Herdet glass er en type sikkerhetsglass med meget høy bruddstyrke og sikrer mot tunge støt, f.eks. personer som faller inn i en rute. Herdet glass i 5 mm tykkelse har samme bruddstyrke som 12 mm tykt uherdet glass. Glasset herdes ved at det blir varmet opp til ca. 650 °C, og deretter avkjøles overflatene hurtig ved hjelp av luft. Den store trykkspenningen på overflatene som oppstår i denne prosessen gir glasset en sterk økning i bøyningsstyrke. Herdet glass er ikke hardere enn vanlig floatglass og kan derfor utsettes for riper.

sikkerhetsglass forklaring

Glass kan inneholde mikroskopiske forbrenningsrester fra smelteprosessen, som etter herding kan forårsake spontane sprengninger. For å sikre seg mot disse spontane sprengningene kan det herdete glasset gjennomgå en “heat soak” prosess, d.v.s. en ekstra oppvarmning, som utløser eventuelle feil i glasset (denne prosessen kan ikke pr. i dag utføres i Norge). Herdet glass skal alltid bestilles i ferdige mål, da det ikke kan skjæres, bores eller på annen måte bearbeides etter herding. Når herdet glass knuses er splintene små og uten farlige kanter. Herdet glass kan også lamineres.

Laminert glass er flere lag av glass med mellomlag av folielaminat i en sandwichkonstruksjon. Lamineringen er usynlig ved gjennomsyn. Bruddstyrken av laminert glass er nesten lik styrken i et enkelt glass. Laminert glass, fremstilt av 3 mm glass pluss folie pluss 3 mm glass, har således kun en bruddstyrke som 3 mm glass. Når en laminert rute knuses henger glassbitene igjen i laminatet og blir dermed hengende i ruten. Derfor er det viktig, at det innvendige glasset i isolerruter anvendt i tak og overlys er laminert glass. Glassets lyddempende egenskaper økes ved laminering.


Se produktinformasjon hos Pilkington: Sikkerhetsglass.