Støydempende glass

støydempende glass

Støydempende glass

Hold lyden fra trafikk og lignende ute fra ditt hjem med støydempende glass!

Støy er et miljø- og helseproblem. Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. Stadig øker antall veier og derfor trafikk. Dette gjør at vi ønsker god isolering mot støy som støy fra tog, utesteder og naboer. Dette kan være veldig forstyrrende for mange og kan føre til stress og sykdommer. Vinduer og glassfader kan hjelpe stort på å redusere all støyen. Støydempende glass bidrar også til stillhet og ro på et kontor, sykehus eller en forelesningssal. Ta kontakt med Din Glassmester for pristilbud. Klikk her for kontaktskjema.


FORDELER MED STØYDEMPENDE GLASS

  • Glass som reduserer støy
  • I tillegg til å gi støyreduksjon, fungerer glasset som sikkerhetsglass
  • Tilfredsstiller krav til sikring og sikkerhet
  • Forblir intakt og knuser trygt. Reduserer derfor risikoen for alvorlig skade

støydempende glass

HVA TRENGER JEG?

En del har opplevd 3-lags glass som har svært gode støydempende egenskaper, og har antagelig trodd at det kun er antall lag som gjør at det er støydempende.

Men det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av to lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

En ytterligere lyddempning oppnås, når det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene, som dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnår man særlig gode støydempende resultater. Man oppnår også økt lyddemping ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Et teknisk eksempel:
Ta f.eks. et 6-12-4 isolerglass (6 mm glass – 12 mm hulrom – 4 mm glass). Dette isolerglasset har en lydisoleringsevne på 35 dB, hvor et vanlig 4-12-4 isolerglass kun har en lydisoleringsevne på 31 dB. En reduksjon av lyden med kun 10 dB, vil av det menneskelige øre, bli oppfattet som en halvering av støyen. Derfor vil en mindre konstruksjonsendring for en minimal ekstrautgift være tilstrekkelig for å oppnå en merkbar reduksjon av støynivået. Avstanden mellom glasslagene i et isolerglass kan økes, hvis støyen ønskes dempet ytterligere. Spør oss om råd!


Se produktinformasjon hos Pilkington: Støyreduserende glass.