Støydempende glass

Støy er et miljø- og helseproblem. Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. Stadig øker antall veier og derfor trafikk. Dette gjør at vi ønsker god isolering mot støy som støy fra tog, utesteder og naboer. Dette kan være veldig forstyrrende for mange og kan føre til stress og sykdommer. Vinduer og glassfader kan hjelpe stort på å redusere all støyen. Støydempende glass bidrar også til stillhet og ro på et kontor, sykehus eller en forelesningssal.

Din Glassmester leverer Støydempende glass i følgende områder: